fredag 29 juni 2007

Dispens från fiskeförbud på Solöfjärden

Länsstyrelsen har beviljat dispens för Ramsöbergs Fastighetsägareförening från gällande fiskeförbud på Solöfjärden, från Björnholmen söderut mot Stinasgrundet. 

Länsstyrelsens dokument