söndag 11 maj 2008

Elverk

Styrelsen beslutade för en tid sedan att vi skulle köpa ett elverk. Det finns nu på plats klart att användas. Det har en kapacitet på 3,8 kw och är flyttbart! Det drivs med vanlig 95 okt bensin. Jag kollar oljan regelbundet. Vid frågor kontakta mig på mobilen 070-668 91 50. Jag avser även ordna en demonstration framöver vid lägligt tillfälle.

Mats Linder

söndag 10 februari 2008

Ramsöbergsbryggan och transporter

På förekommen anledning påminner vi om att Ramsöbergsbryggan endast är till för persontransporter och lättare gods. Med lättare gods avses det man drar eller bär själv.
All tyngre transport skall gå via Ramsö brygga, då den bryggan och vägen är dimensionerad för större transporter.
/Styrelsen