söndag 10 februari 2008

Ramsöbergsbryggan och transporter

På förekommen anledning påminner vi om att Ramsöbergsbryggan endast är till för persontransporter och lättare gods. Med lättare gods avses det man drar eller bär själv.
All tyngre transport skall gå via Ramsö brygga, då den bryggan och vägen är dimensionerad för större transporter.
/Styrelsen