söndag 11 maj 2008

Elverk

Styrelsen beslutade för en tid sedan att vi skulle köpa ett elverk. Det finns nu på plats klart att användas. Det har en kapacitet på 3,8 kw och är flyttbart! Det drivs med vanlig 95 okt bensin. Jag kollar oljan regelbundet. Vid frågor kontakta mig på mobilen 070-668 91 50. Jag avser även ordna en demonstration framöver vid lägligt tillfälle.

Mats Linder