torsdag 15 oktober 2009

Information om planutställning

Vaxholms stad informerar om ändring av detaljplan genom upphävande avdelar av avstyckningsplan A4.

 
Underlag hittar Du på kommunens hemsida via denna länk:

http://www.vaxholm.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/bobygg/detaljplaner/undersidor/apl004.htx


Synpunkter på planförslaget ska framföras skriftligen och vara Vaxholms stad tillhanda senast den 15 november 2009, adress:
Vaxholms stad
Stadsbyggnadsförvaltningen
185 83 Vaxholm
eller:
stadsbyggnad@vaxholm.se

Ramsöbergs styrelse
Gm Mats Linder