torsdag 2 oktober 2014

Röjardagen 2014

På röjardagen 27 september hjälpte föreningens medlemmar åt med att röja stigar och gångar, samt att hålla i ordning en del andra allmäningar. Flytbryggan på badstranden togs upp och efteråt blev det gemensam korvgrillning.