måndag 7 september 2015

Vänthuset renoverat

På Magnus Fernells initiativ lyckades vi med gemensamma krafter få vänthuset så här fint.