måndag 26 oktober 2015

Brasan på ängen

Brasan på ängen kommer INTE att tändas 31 oktober (som var sagt tidigare). 
Ny preliminär tid blir i december