lördag 17 januari 2015

Högt vattenstånd

På grund av det ovanligt höga vattenståndet har sjösättningsrampen förvandlats till en flytbrygga som saknar förbindelse med land. Möjligtvis även med botten. Vi får hoppas att vindarna är gynnsamma så den i alla fall håller sig kvar i närheten av Ramsöberg.