söndag 27 mars 2016

Båtrampen vid Ängsbryggan

Den gemensamma båtrampen vid Ängsbryggan gick under 2015 sönder vid ett antal tillfällen. Rampen tål i sitt nuvarande skick inte ekipage med större maxvikt än 1,5 ton (totalt ekipage) varav båt max 800kg och vi ber samtliga medlemmar att respektera viktbegränsningarna.

Vi skulle även vilja efterlysa en frivillig till uppdraget som båtrampsansvarig.