måndag 25 april 2016

Båtuppläggningsplatsen

Båtuppläggningsplatsen ska som vanligt vara tom under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Styrelsen kan lämna tillfällig dispens.