onsdag 29 juni 2016

Information från senaste styrelsemötet

Badstranden
Badbryggan är på plats ute i vattnet. Badstrandsansvarig, Jonas Eling, varnar för att det finns en sten intill badbryggan. Mot Kärleksuddens håll. Badande varnas för att hopp/dyka åt det hållet.

Sanden på badstranden
Mats Hargell har lovat att köra ut sanden i vattnet .

Rutschkana på badstranden
Kanan är trasig, har rostat och kanan har spruckit. Vi köper en ny rutschkana men det måste utvärderas om den nya också endast har en livslängd på 3 år.
                                     
Grönområden
Innan träd på allmänning fälls ska tillstånd inhämtas från styrelsen. Rensat sly på allmän mark läggs på brasan.

Nya styrelsen


Efter årsmötet har den nya styrelsen formerat sig. Uppdaterat förteckning över både styrelse och andra förtroendeuppdrag finns här.

tisdag 14 juni 2016

Torrt i markerna

Den senaste tiden har det varit två markbränder på Ramsö, där brandkåren fick hjälp till i arbetet med att släcka den ena. Bild och mer info från ramso.nu. Vi manar alla till försiktighet.onsdag 1 juni 2016

Lågt grundvatten

Till medlemmarna i Ramsöbergs fastighetsägarförening!
Jag har idag, 1 juni 2016, talat med Vaxholms miljöansvariga om grundvattenläget på Ramsö. De hade just haft kontakt med Sveriges geologiska undersökning (SGU). Grundvattennivån på Ramsö är normal i de små reservoarerna, men något låg i de stora reservoarerna. Beträffande vattenanvändningen fick jag följande råd.
  •  Använd endast en vattenförbrukare i taget (inte tvätt- och diskmaskin samtidigt eller dusch och annan kran, osv)
  • Inga vattenspridare på gräsmattorna.

 Vid frågor kontakta mig.
 Mats Linder