onsdag 29 juni 2016

Information från senaste styrelsemötet

Badstranden
Badbryggan är på plats ute i vattnet. Badstrandsansvarig, Jonas Eling, varnar för att det finns en sten intill badbryggan. Mot Kärleksuddens håll. Badande varnas för att hopp/dyka åt det hållet.

Sanden på badstranden
Mats Hargell har lovat att köra ut sanden i vattnet .

Rutschkana på badstranden
Kanan är trasig, har rostat och kanan har spruckit. Vi köper en ny rutschkana men det måste utvärderas om den nya också endast har en livslängd på 3 år.
                                     
Grönområden
Innan träd på allmänning fälls ska tillstånd inhämtas från styrelsen. Rensat sly på allmän mark läggs på brasan.