onsdag 1 juni 2016

Lågt grundvatten

Till medlemmarna i Ramsöbergs fastighetsägarförening!
Jag har idag, 1 juni 2016, talat med Vaxholms miljöansvariga om grundvattenläget på Ramsö. De hade just haft kontakt med Sveriges geologiska undersökning (SGU). Grundvattennivån på Ramsö är normal i de små reservoarerna, men något låg i de stora reservoarerna. Beträffande vattenanvändningen fick jag följande råd.
  •  Använd endast en vattenförbrukare i taget (inte tvätt- och diskmaskin samtidigt eller dusch och annan kran, osv)
  • Inga vattenspridare på gräsmattorna.

 Vid frågor kontakta mig.
 Mats Linder