tisdag 14 juni 2016

Torrt i markerna

Den senaste tiden har det varit två markbränder på Ramsö, där brandkåren fick hjälp till i arbetet med att släcka den ena. Bild och mer info från ramso.nu. Vi manar alla till försiktighet.