söndag 10 juli 2016

Snöröjningskäppar

Ett antal snöröjningskäppar har placerats ut i vägkorsningar, till stöd för synskadade. Käpparna finns i följande korsningar:

  • Ramsövägen - Skogsstigen
  • Ramsövägen - Egnahemsvägen
  • Melles backe - Egnahemsvägen
  • Ramsövägen - Ejdervägen