söndag 28 augusti 2016

Från styrelsemötet den 27 augusti

Föreningens båttrailer har reparerats föredömligt av Bo Fredriksson (byte av hjullager med packboxar samt nytt noshjul). Aktsamhet krävs och överlastning av tunga båtar får ej ske. Max-vikt 700 kg. Meddela styrelsen omgående vid ev. skada.

Själv har jag lagat rampen vid Ängsbryggan provisoriskt. Till nästa säsong planeras ny ramp. Respektera maxvikterna som står anslagna på skylt vid påfarten. Observera att rampen endast är avsedd för medlemmar i Ramsöbergs fastighetsägarförening.

Med vänliga hälsningar

Mats Linder, Ordförande