söndag 28 augusti 2016

Motorfordon på Ramsö

Under senare år har antalet fyrhjulingar kraftigt ökat. Fyrhjulingarna är ett nödvändigt arbetsredskap för såväl privat som professionellt bruk.

Tyvärr har även nöjeskörning med fyrhjulingarna ökat påtagligt. Detta är inte acceptabelt.

Med fler fordon ökar risken för olyckor och det störande inslaget på vår bilfria ö blir alltmer påtagligt.

Vägföreningen avvaktar nu svar på ansökan om att få införa maxhastighet 30 km/tim samt att få lägga ut farthinder.

Vi vädjar nu till alla ägare av motorfordon att se till att nöjeskörning inte sker överhuvudtaget och i övrigt hålla låg hastighet.

För frågor eller kommentarer vänd dig till någon av oss.

Mats Linder
Ordförande Ramsöbergs Fastighetsägarförening

Monica Baumgarten
Ordförande Ramsö Fastighetsägareförening