tisdag 18 april 2017

Inför städdagen


Städdag lördagen 29 april

Följande uppgifter prioriteras

·        Rensning av ängen mellan fotbollsplanen och Ängsbryggan (rester från höstens arbete)
·        Badplatsen rensas och görs i ordning inför sommaren
·        Sly vid Strömmenbryggan
·        Vass vid Ängsbryggan
·        Rensning vid Ramsöbergsbryggan

Vi träffas som vanligt vid fotbollsplanen kl. 10.30. Medtag räfsor, krattor, grepar och har du röjsåg är det mycket bra!

Välkomna!


Mats Linder
Ordförande