söndag 21 maj 2017

Inför årsstämman

Resultat- och balansräkning för 2016 finns nu tillgängligt på föreningens Dropbox. Kallelse med dagordning till årsstämmen finns i samma mapp. Välkomna till Kustbohemmet 13.00 lördagen den 10 juni.