söndag 1 oktober 2017

Årets städdag

Tack alla ni som var med och gjorde årets städdag så lyckad. Tillsammans gjorde vi ett mycket bra jobb. Vi var 20 vuxna och 6 barn som arbetade hårt. Vi arbetade på badplatsen, vid fotbollsplanen, Strömmenbryggan, Svanstigen, stigen mellan Strömmenbryggan och Ängsbryggan och vid Ramsöbergsbryggan.

Kvar till våren är bland annat en stor hög taggbuskar vid fotbollsplan och den stora rishögen vid Ejdervägen.
  • Fotbollsplanen: Det röjdes i det vänstra hörnet vid fotbollsmålet. En del av riset är bortforslat men mycket ligger kvar. 3-4 personer hjälptes åt här.
  • Badplatsen: Flotten är upptagen, vass har forslats bort. En hel del sly har röjts undan. 6st vuxna och 6st barn hjälptes här.
  • Vägrenen Svanstigen / Ramsövägen: Vägrenen har röjts och riset har forslats bort. 4 personer hjälptes åt.
  •  Stigen mellan Strömmenbryggan och Ängsbryggan: Stigen har röjts, slyn har forslats bort och nu är det inget som hänger över stigen.  4 personer hjälptes åt.
  • Vägen till Ramsöbergsbryggan: Här var det 2 personer som hjälptes åt och röjde efter vägen ner till Ramsöbergsbryggan. De eldade även upp rishögen som var strax innan väntkuren. 
  • Rishög vid Ejdervägen (mellan Måsvägen och Hägerstigen, nära pumpen) Det ligger stockar där också men de kan vi troligtvis inte lägga på brasan. Även ett helt träd som är fällt men inte kvistat eller kapat. Inget blev gjort här den här gången.
Hälsningar Styrelsen