måndag 30 april 2018

Vårens städdag

Tack alla ni som deltog på vårens städdag. Tillsammans gjorde vi badplatsen fin inför sommaren, röjde undan slånbärsris från fotbollsplanen, röjde stigar och vägrenar, fick undan gamla rishögar och gjorde backen till Ramsöbergsbryggan fin. Med mera. Efteråt samlades vi vid strömmerbryggan för korvgrillning i vårsolen.