fredag 25 januari 2019

Utredning av grundvattensituationen

År 2008 gjorde Martin Holmstedt sitt examensarbete i miljöskydd på Stockholms Universitet, som var en utredning av grundvattensituationen på Ramsö. Han mätte graden av saltinträngning i ett antal brunnar och sökte samband med fastighetens placering på ön, brunnens placering, etc. Intressant och aktuell läsning. Arbetet finns att läsa i sin helhet på denna länk.