torsdag 15 augusti 2019

Ramsö Brandskyddsförening håller sitt första årsmöte

Ramsö Brandskyddsförening bildades vid ett möte den 19 maj 2019. Det fösta årsmötet hålls den 18 augusti efter Vägföreningens årsmöte. Vid årsmötet ska stadgar antas och styrelse väljas. Det är viktigt att alla  fastighetsägare på Ramsö blir medlemmar.