Styrelsen
Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se

Styrelsemedlemmar

Funktion Namn
Ordförande Suzanne Askelöf
Kassör Claes Åberg
Sekreterare

Ledamot
Eva Norin

Susanne HolmlundLedamot Christina Ingvarsson
Suppleant Kenneth Jademo
Suppleant Yvonne Nyman


Funktionärer

Funktion Namn
Revisor

Revisor

Hamnkapten, Strömmen

Hamnkapten, Ramsöberg

Badplatsansvarig

Materialförvaltare

Valberedning

Valberedning

Webmaster
Sabina Rodén

Jan Jansson

Magnus Rodén

Mårten Paulsson

Jonas Eling

Mats Linder

Mats Hargell

Magnus Fernell

Leo Wiberg