Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2019/2020

Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se

Ordinarie ledamöter
Suzanne Askelöf, ordförande
Leo Wiberg, kassör
Elisabeth Gunnarsdotter, sekreterare
Christina Ingvarsson
Bo Fredriksson

Suppleanter
Yvonne Nyman
Gustave Gaudras


Funktionärer

Personuppgiftsansvarig enligt GDPR
Elisabeth Gunnarsdotter

Revisorer
Jan Jansson
Sabina Rodén

Revisorsuppleant
Stina Sjögren Paulsson

Valberedning
 Magnus Fernell
 Mats Hargell

Hamnkapten, Strömmen
Magnus Rodén

Hamnkapten, Ramsöberg
Mårten Paulsson

Badplatsansvarig
Jonas Eling

Materialförvaltare
Mats Linder

Webmaster
Thomas Askelöf

Eldningsansvariga
Jan Ingvarsson
Mats Linder