Fastighetskarta

Kartan nedan är en illustration av fastighetsuppdelningen på föreningens del av Ramsö. Fastigheter med angivet fastighetsnummer är medlemmar i föreningen. I medlemsmatrikeln som är tillgänglig för föreningens medlemmar kan du hitta ägare med kontaktuppgifter per fastighet.