Information till föreningens medlemmar

Ytterligare information till våra medlemmar finns att tillgå på föreningens Dropbox-konto. Där kommer du åt följande material:
  • Lantmäteriets karta
  • Detaljplan, med karta och gällande bestämmelser 
  • Protokoll från föreningens årsmöten
  • Blankett för kontantutlägg, för dig som gjort utlägg som du önskar ersättning för, samt blankett för fullmakt till föreningens årsmöte.
  • Samt vårt bildarkiv från den gamla hemsidan.
Förteckning över föreningens medlemmar med kontaktuppgifter får enligt GDPR inte längre finnas tillgängligt digitalt, varken på Dropbox eller som bilaga via e-post. En sådan förteckning i pappersform kan erhållas på begäran.

Kontakta Leo Wiberg på adress webmaster@ramsoberg.se för att få en inbjudan till dropbox-kontot.