Instruktioner gräsklippning

På föreningens allmäningar löper en del grässtigar som vi som medlemmar hjälps åt med att hålla efter. På tavlan intill fotbollsplanen finns ett schema anslaget där man kan anmäla sig till önskad vecka. Välj i god tid så ökar sannolikheten att få en vecka du är nöjd med.

Skötsel

I skjulet vid Ängsbryggan finns allt du behöver för jobbet med gräsklippningen. Skjulet är låst med ett kodlås och denna får du muntligen av Mats Linder. I skjulet finns två nya motorgräsklippare. Bensin finns i en märkt, röd dunk som förvaras även den i skjulet.

När du klippt färdigt är det bra om du kratsar bort de värsta gräslagren under gräsklipparna. Använd en träpinne till detta. Innan du ställer in gräsklipparna fyller du dem med bensin.


Områden som ska klippas

Gräsplaner:

Vid badstranden, vid Ängsbryggan samt fotbollsplanen, som klipps kort.

Stigar:

  1. Från badstranden förbi Ängsbryggan mot Strömmenbryggan, sedan upp till höger mot fotbollsplanen åter till Ängsbryggan.
  2. Från badplatsen upp till Ejdervägen
  3. Från Ejdervägen ned till Ängsbryggan
  4. Från Ejdervägen ned mot Strömmenbryggan (väster om fotbollsplanen)
Obs! Maxbredd är tre klippbredder.


Övrigt

Övrig skötsel som t.ex. oljebyte, noggrannare rengöring m.m. tar Mats hand om. Om du skulle behöva byta vecka tar du själv kontakt med lämplig person och gör upp om vad som ska gälla. Har du andra frågor når du Mats enklast via telefon. Tack för att du ställer upp!

Materialförvaltare
Mats Linder
Mobil: 070-668 91 50