Styrelse och funktionärer

Styrelse och funktionärer

Styrelsemedlemmar 2022/2023


Styrelsen nås på e-post styrelsen@ramsoberg.se


Ordinarie ledamöter

Jan Jansson, ordförande

Jenny Lovén, kassör

Tim Malmsten

Gustave Gaudras

Agneta Geiryd


Suppleanter

Sabina Rodén, sekreterare

Karin Ribbenstedt


_____________________________________


Personuppgiftsansvarigenligt GDPR

Sabina Rodén


Revisorer

Leo Wiberg

Göran Geiryd


Revisorsuppleant

Magnus Rodén


Valberedning

Mats Linder

Christina Ingvarsson¨


Funktionärer

(utses av styrelsen)


Hamnkapten, Strömmen

Jan Jansson


Hamnkapten, Ramsöberg

Mårten Paulsson


Badplatsansvarig

Sanna Kronman


Materialförvaltare och samordnare gräsklippning

Claes Kjärrgren


Webmaster

Joel Kronman


Eldningsansvariga

Mats Linder

Jan Ingvarsson