lördag 5 maj 2018

Föreningens årsmöte 30 juni

Föreningens årsmöte kommer hållas den 30 juni. Information om exakt tid och plats kommer senare, tillsammans med kallelsen. 

fredag 4 maj 2018

Förnyelselagen – Är din fastighet berörd?

Förnyelselagen innebär att inskrivningen av avtalsservitut eller nyttjanderätter som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av servitutet eller nyttjanderätten? Då ska du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018, tänk på att göra din anmälan i tid.
De berörda fastigheterna är de som har ett avtalsservitut, en nyttjanderätt eller en avkomsträtt kopplat till sig. De fastigheter som inte berörs är de med officialservitut, inskrivning av tomträtt eller av vattenkraft och vattenreglering.

/Susanne Holmlund

måndag 30 april 2018

Vårens städdag

Tack alla ni som deltog på vårens städdag. Tillsammans gjorde vi badplatsen fin inför sommaren, röjde undan slånbärsris från fotbollsplanen, röjde stigar och vägrenar, fick undan gamla rishögar och gjorde backen till Ramsöbergsbryggan fin. Med mera. Efteråt samlades vi vid strömmerbryggan för korvgrillning i vårsolen.
söndag 29 april 2018

Valborgsfirandet inställt

Det traditionsenliga valborgsbålet i Ramsöberg är tyvärr av praktiska skäl inställt i år. 

lördag 7 april 2018

Inför vårens städdag

Datum: Lördag 28 april
Tid: 10:00 – 13:00

Vaxholmsbolaget kör en båt från Vaxholm 09:40 framme vid Ramsöberg 10:00.

Nu är det åter dags att samlas för att hålla Ramsöberg fint.Vi kör samma koncept som höstens städdag! Det blev väldigt uppskattat. Vi vill gärna att ni kommer in med förslag på områden som behöver städas. Föreslå antal personer som behövs och hur många ni kan bidra med. Maila oss förslag, senast 18/4.

Styrelsens förslag på städning:
· Badstranden
· Stigarna längs ängen mot badstranden behöver röjas, taggiga grenar hänger över
· Fortsätt ta bort högen med sly vid fotbollsplanen.
· Rishögen vid Ejdervägen
· Fortsätt röjning längs Svanstigen närmast Ramsövägen.
Ta med röj-såg, fyrhjuling med släp, krattor, osv om ni har möjlighet. 

För att vi ska orka arbeta effektivt så tänker vi att en 10 minuters rast med fika och bulle höjer stämningen. Föreningen ordnar så att fikat kommer ut till de olika städ-områdena. Vi avslutar städningen vid Strömmenbryggan där föreningen står för grillning. Vi bjuder på korv med bröd.

Väl mött!
/Styrelsen

söndag 1 oktober 2017

Årets städdag

Tack alla ni som var med och gjorde årets städdag så lyckad. Tillsammans gjorde vi ett mycket bra jobb. Vi var 20 vuxna och 6 barn som arbetade hårt. Vi arbetade på badplatsen, vid fotbollsplanen, Strömmenbryggan, Svanstigen, stigen mellan Strömmenbryggan och Ängsbryggan och vid Ramsöbergsbryggan.

Kvar till våren är bland annat en stor hög taggbuskar vid fotbollsplan och den stora rishögen vid Ejdervägen.
  • Fotbollsplanen: Det röjdes i det vänstra hörnet vid fotbollsmålet. En del av riset är bortforslat men mycket ligger kvar. 3-4 personer hjälptes åt här.
  • Badplatsen: Flotten är upptagen, vass har forslats bort. En hel del sly har röjts undan. 6st vuxna och 6st barn hjälptes här.
  • Vägrenen Svanstigen / Ramsövägen: Vägrenen har röjts och riset har forslats bort. 4 personer hjälptes åt.
  •  Stigen mellan Strömmenbryggan och Ängsbryggan: Stigen har röjts, slyn har forslats bort och nu är det inget som hänger över stigen.  4 personer hjälptes åt.
  • Vägen till Ramsöbergsbryggan: Här var det 2 personer som hjälptes åt och röjde efter vägen ner till Ramsöbergsbryggan. De eldade även upp rishögen som var strax innan väntkuren. 
  • Rishög vid Ejdervägen (mellan Måsvägen och Hägerstigen, nära pumpen) Det ligger stockar där också men de kan vi troligtvis inte lägga på brasan. Även ett helt träd som är fällt men inte kvistat eller kapat. Inget blev gjort här den här gången.
Hälsningar Styrelsen
fredag 1 september 2017

Ny båtramp

Föreningens nya båtramp vid Ängsbryggan är klar! Den byggdes under två dagar sista veckan i augusti av Arne Norin, Claes Åberg, Mats Linder, Simon Simonsson och Sven Christiansson. Stort tack!tisdag 29 augusti 2017

Kallelse städdag

Datum: Lördag 23 september
Tid: 10:00 – 13:00

Vaxholmsbolaget kör en båt från Vaxholm 09:30 framme vid Ramsöberg 09:55.

Nu är det dags att samlas för att hålla Ramsöberg fint.

Styrelsens förslag på städning:
· Stigarna längs ängen behöver röjas, taggiga grenar hänger över.
· Badstranden
· Ramsöbergsbackens område
Vi vill gärna att ni kommer in med ytterligare förslag på områden som behöver städas. Maila oss förslag, senast 13/9.

För att vi ska orka arbeta effektivt så tänker vi att en 10 minuters rast med fika och bulle, höjer stämningen. Föreningen ordnar så att fikat kommer ut till de olika städ-områdena.

Dessutom vill vi återinföra den avslutande grillningen efter städningen. Vi samlas vid Strömmenbryggan och där bjuder föreningen på korv med bröd.

Väl mött
Styrelsen Ramsöbergs fastighetsägareförening

lördag 26 augusti 2017

Om träd


Enligt Naturvårdsverkets och länsstyrelsens definition, ska särskilt skyddsvärda träd uppfylla något av följande kriterier: levande eller döda träd ska vara minst en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd, stå i en allé (för vilket det krävs minst fem träd) eller vara grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen. För att få fälla träd som enligt länsstyrelsen klassas som särskilt skyddsvärda krävs en anmälan enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

För övriga ädellövträd (ekar) behövs generellt sett ingen anmälan till länsstyrelsen, dock bör man beakta följande: Grova lövträd har i stort sett alltid höga naturvärden, detta gäller särskilt ekar. Det biologiska värdet ökar med trädens ålder, eftersom träden med tiden får grov och sprickig bark, håligheter och döda grenar som kan utgöra livsmiljöer för andra växter och djur. Det är därför alltid av värde att låta gamla lövträd stå kvar så länge som möjligt. Istället för avverkning kan man göra beskärningar för att t ex minska risken för fallande grenar, avlasta en tung krona, glesa ut en krona som skuggar, etc. Om det inte är möjligt att göra beskärningar i kronan kan man kapa stammen och låta den stå kvar som en s k ”trädruin”. Avverkning bör alltid utgöra det sista alternativet.

/Styrelsen

fredag 21 juli 2017

Skogsö mästare i Champis League

Årets match mot Skogsö slutade 0-3, i gästernas favör. Våra pojkar och flickor kämpade tappert och spelet var jämnt länge. Halvtidsresultatet 0-1 stod sig nära inpå på slutsignalen då Skogsö fick in två fina mål.